Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


Φιλολογικά μαθήματα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων


            Σχετικά με το νομοσχέδιο για το νέο Λύκειο και τα Ωρολόγια Προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων, και με την επιφύλαξη για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, οφείλουμε να θέσουμε κάποια ερωτήματα για τις μειώσεις των ωρών σε βασικά φιλολογικά μαθήματα Γενικής Παιδείας.
1. Με ποιο σκεπτικό μειώνεται κατά μια ώρα η Ιστορία στη Γ΄ Γυμνασίου και η Νεοελληνική Γλώσσα στην Α΄ Γυμνασίου; Η επαφή των τελειοφοίτων του Γυμνασίου με τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία  κρίνεται περιττή; Αποτελεί, επίσης, άξιο απορίας και παγκόσμια πρωτοτυπία η συρρίκνωση της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας στην Α’ Γυμνασίου (δύο ώρες την εβδομάδα). Θεωρείται ότι τα παιδιά που τελειώνουν το Δημοτικό διαθέτουν τέτοια γλωσσική επάρκεια, ώστε να μην απαιτείται η πιο συστηματική διδασκαλία της γλώσσας;
2. Στα ΕΠΑΛ η Ιστορία διδάσκεται μόνο στην Α΄ Λυκείου. Το μάθημα που καλλιεργεί την κριτική σκέψη, τη δημοκρατική συνείδηση και τη γνώση του παρελθόντος ως προϋπόθεση για την κατανόηση του παρόντος κρίνεται «πλεονάζον» στη γενική μόρφωση των μαθητών του ΕΠΑΛ;
3. Η Φιλοσοφία Γενικής Παιδείας διδάσκεται στη Β΄ Λυκείου. Μήπως θα ήταν σκόπιμο να προβλέπεται η διδασκαλία της και για τη Γ΄ Λυκείου;
4. Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Γενικής Παιδείας (Επιτάφιος) εξοστρακίζεται από τη Γ’ Λυκείου. Το αριστούργημα αυτό που υμνεί τη δημοκρατία, την έννοια της συλλογικότητας και της ελευθερίας του πολίτη θεωρείται, επίσης, περιττό;
5. Τέλος, θα πρέπει να διευκρινιστεί, αν το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ως πανελλαδικά εξεταζόμενο περιλαμβάνει και το διακριτό αντικείμενο της Νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας, καθώς το σχέδιο νόμου αναφέρει ότι όλες οι κατευθύνσεις εξετάζονται σε πανελλαδικό επίπεδο στο μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.


                                          Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ