Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναδημοσίευση ανακοινώσεων για εκδηλώσεις, δραστηριότητες, συνέδρια, ημερίδες, διαγωνισμούς, κλπ, φιλολογικού ενδιαφέροντος

Επειδή στα σχολεία φθάνουν καθημερινά ανακοινώσεις για πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, πολλές από τις οποίες έχουν άμεσο ή έμμεσο φιλολογικό ενδιαφέρον (π.χ. σεμινάρια, λογοτεχνικοί διαγωνισμοί, φιλολογικές βραδιές, συνέδρια, ημερίδες, κλπ), τις οποίες ενδέχεται να αγνοούν ή να δυσκολεύονται να βρουν πολλοί συνάδελφοι, θα προσπαθούμε να εντοπίζουμε τις κυριότερες από αυτές και να τις αναδημοσιεύουμε στο ιστολόγιο του Συνδέσμου για καλύτερη ενημέρωση. Ακολουθούν μερικές σχετικές αναδημοσιεύσεις.