Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙV ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει "Διημερίδα" με θέμα "Η Φιλοσοφίας στην Εκπαίδευση ΙV: ειδικές θεματικές της διδασκαλίας του μαθήματος στην Β' Λυκείου" Η Διημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του τελικού του 3ου Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου και θα κλείσει με την τελετή ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και βράβευσης των νικητών.
Περισσότερες πληροφορίες πβλ. ιστοσελίδα:
http://www.philosophy.upatras.gr/competition/
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 
 
ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙV:

ειδικές θεματικές της διδασκαλίας του μαθήματος στην Β’ Λυκείου»
 
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014                          
Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου

 15.30 – 18.00: παράλληλες συνεδρίες
1η    Βασικά ερωτήματα της πολιτικής φιλοσοφίας
Συντονισμός και εισαγωγική εισήγηση:
Ανδρέας Μιχαλάκης, επικ. καθηγητής Τμήμα Φιλοσοφίας ΠΠ
 2η    Επανεξετάζοντας κρίσμες έννοιες  της φιλοσοφίας της τέχνης
Συντονισμός και εισαγωγική εισήγηση:
Αικατερίνη Καλέρη, αν. καθηγήτρια Τμήμα Φιλοσοφίας ΠΠ
18.00 - 20.30: παράλληλες συνεδρίες
 3η  Φιλοσοφική μέθοδος και χρήση παραδειγμάτων στη διδασκαλία της φιλοσοφίας
Συντονισμός και εισαγωγική εισήγηση:
Στασινός Σταυριανέας, λέκτορας Τμήμα Φιλοοσφίας ΠΠ
4η   Δημοκρατικές αξίες και ανθρώπινα δικαιώματα: διδακτικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικά αποτελέσματα
Συντονισμός και εισαγωγική εισήγηση:
Μιχάλης Παρούσης, αν. καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας ΠΠ

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014                                    
Βιβλιοθήκη Τμήματος Φιλοσοφίας

11.00-13.30: παράλληλες συνεδρίες
5η    Αξιολογώντας την πράξη
Συντονισμός και εισαγωγική εισήγηση
Δρ. Νικος Κακαλής, καθηγητής φιλολογος, Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών
6η    Στην κουζίνα του ηθικού φιλοσόφου: τι είδους επιλογές καλείται να κάνει
Συντονισμός και εισαγωγική εισήγηση
Παύλος Κόντος, αν. καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας ΠΠ