Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Χρήσιμη χρονογραμμή για τη Βυζαντινή Ιστορία.


Στο εξαιρετικά πλούσιο και ενημερωμένο φιλολογικό ιστολόγιο που έχει δημιουργήσει ο συνάδελφος και μέλος του συνδέσμου μας κ. Αστέριος Νίκος ( http://blogs.sch.gr/nikosas/ ) μπορείτε να βρείτε πολλά ενδιαφέροντα θέματα και εργασίες, μεταξύ των οποίων μια χρονογραμμή που κατασκεύασε ο ίδιος, η οποία βασίστηκε στη διδακτέα ύλη της  Ιστορίας της Β΄ Γυμνασίου (μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και για την Ιστορία της Β΄ Λυκείου).

Η χρονογραμμή είναι ηλεκτρονική και μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε μέσω της παρακάτω υπερσύνδεσης:


3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» με τη συυμμετοχή μελών του Συνδέσμου μας.

Το διάστημα από 4, 5 και 6 Απριλίου 2014 πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα το 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας με θέμα: «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 800 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, νέοι επιστήμονες, ερευνητές, φοιτητές και στελέχη εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Μεταξύ των εργασιών που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο ήταν και η εργασία με τίτλο: «Τηλεσυνεργασία - Τηλεκπαίδευση  μέσω Διαδραστικών Συστημάτων» στην οποία συμμετείχαν ο συνάδελφος του Γυμνασίου Ν. Καλλικράτειας  κ. Νίκος Αστέριος,  ο Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Χαλκιδικής κ. Γεωργιάδης Μιχαήλ, ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αν. Θεσσαλονίκης κ. Μανουσαρίδης Ζαχαρίας,  ο υπεύθυνος  ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Χαλκιδικής κ. Στεφανίδης Βασίλειος και η καθηγήτρια των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη κ. Φραγκίδου Αθανασία.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της εργασίας και μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

Τα πρακτικά των εισηγήσεων του πολύ ενδιαφέροντος συνεδρίου είναι προσβάσιμα μέσω της ακόλουθης ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://hmathia14.ekped.gr/praktika14/arxikh.html