Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου 2014

Διημερίδα του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών με θέμα: "Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Φίλες και φίλοι,

Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών διοργανώνει διημερίδα με θέμα "Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία", και να σας ανακοινώσουμε ότι το πρόγραμμα της διημερίδας και οι περιλήψεις των ανακοινώσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Η διημερίδα θα διεξαχθεί στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2014, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης (Εθνικής Αμύνης 27, Θεσσαλονίκη), και το κόστος εγγραφής είναι 40 € (ειδικά για φοιτητές και φοιτήτριες 20 €).

Στόχος της διημερίδας, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Γλωσσική διεπίδραση και Ανάλυση Συνομιλίας, είναι να εξετάσει κοινωνιογλωσσολογικές και πραγματολογικές όψεις της ελληνικής γλώσσας, εστιάζοντας στη χρήση της στην επικοινωνία και, πιο συγκεκριμένα, στον φυσικό προφορικό λόγο σε καθημερινές ή και περισσότερο θεσμικές περιστάσεις.


Η Οργανωτική Επιτροπή,

Θ.-Σ. Παυλίδου
Χρ. Τζιτζιλής
Γ. Παπαναστασίου