Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2014

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ με θέμα "Προσεγγίζουμε κριτικά το παρελθόν: Στιγμές του 20ου και του 21ου αιώνα."