Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Διάλεξη στο Κέντρο Ιστορίας Θεσ/νίκης με θέμα: Κίνητρα & μάθηση - ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας