Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

4ος Πανελλήνιος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Πρωτόλειου Διηγήματος στη μνήμη της Καίτης Λασκαρίδη

WORLD CONGRESS - ARISTOTLE 2400 YEARS- NEW DEADLINE


Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις» υπό την αιγίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.

Πρόσκληση σε διημερίδα του Κέντρου Ελληνικής ΓλώσσαςΤετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Α΄ Φιλολογικοί Αγώνες Μαθητών των Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο κολέγιο Δελασάλ

Εγκρίθηκε από το ΥΠΟΠΑΙΘ η διεξαγωγή των «1ων Φιλολογικών Αγώνων Μαθητών των Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του Ελληνογαλλικού Κολλεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» που θα διεξαχθούν το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου-Λυκείου του Ελληνογαλλικού Κολλεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ».
Οι «1οι Φιλολογικοί Αγώνες Μαθητών των Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που διοργανώνει το Ελληνογαλλικό Κολλέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» απευθύνονται σε μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γυμνασίου των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων που ανήκουν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Διευθύνσεις Δ.Ε. Ημαθίας, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής).
Οι 1οι Φιλολογικοί Αγώνες θα διεξαχθούν ως τρεις (3) Διαγωνισμοί γνώσεων για μαθητές των ανωτέρω Γυμνασίων (ένας Διαγωνισμός για κάθε τάξη) ως εξής:
  • Ιστορίας για την Α΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνος Διαγωνισμού: κ. Γ. Δρογκούλας, φιλόλογος)
  • Ορθογραφίας για τη Β΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνη Διαγωνισμού: κ. Γ. Τσιφτελίδου, φιλόλογος)
  • Ετυμολογίας για τη Γ΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνη Διαγωνισμού: κ. Αν. Ιωαννίδου, φιλόλογος)
Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών για κάθε Διαγωνισμό ορίζεται στους σαράντα (40) διαγωνιζόμενους. Καμία συμμετοχή που υπερβαίνει τον αριθμό αυτό δε θα γίνει δεκτή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής μαθητών, αποστέλλοντας, εγκαίρως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του Διευθυντή του σχολείου, πράξη Συλλόγου, πρόγραμμα και πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης, κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, δείγμα της οποίας επισυνάπτεται στη σελίδα 7 της συνημμένης προκήρυξης (αρχείο pdf), καταγράφοντας τα στοιχεία του σχολείου, μέχρι πέντε (5) - συνολικά – ονοματεπώνυμα υποψήφιων μαθητών και τα στοιχεία ενός τουλάχιστον συνοδού, γονέα ή καθηγητή. Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο «Φιλολογικοί Αγώνες» στη διεύθυνση http://www.gymlyk.delasalle.gr [Πατώντας πάνω στη διεύθυνση, βγαίνουμε στη σελίδα του Γυμνασίου-Λυκείου (όχι στην αρχική). Εκεί ο ενδιαφερόμενος θα βρει πάνω δεξιά (πάνω από την ετικέτα "Ενημέρωση του Σεπτεμβρίου") την ετικέτα "Φιλολογικοί Αγώνες" και το σήμα  των Αγώνων], και πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 29-01-2016. Εφόσον ο συνοδός-καθηγητής είναι φιλόλογος, μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στις Επιτροπές Αξιολόγησης σε οποιαδήποτε από τις τρεις φάσεις των Αγώνων στη σχετική αίτηση.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση για τη διεξαγωγή των Φιλολογικών Αγώνων (Προετοιμασία μαθητών, Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Διαγωνισμών, Επιτροπές Αξιολόγησης, Νικητές, Βραβεία), καθώς και για τους Γενικούς Κανόνες Διεξαγωγής των τριών Διαγωνισμών που αποτελούν τους 1ους Φιλολογικούς Αγώνες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους ανωτέρω αντίστοιχα Υπεύθυνους Καθηγητές Φιλολόγους, στο τηλέφωνο: 2310-673.252 (εσωτερικό 11) και στη διεύθυνση http://www.gymlyk.delasalle.gr στον σύνδεσμο «Φιλολογικοί Αγώνες». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φροντίζουν για την ενημέρωσή τους.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των μαθητών και των συνοδών γονέων ή/και καθηγητών τους στους εν λόγω Φιλολογικούς Αγώνες θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

4ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης ‘’Γρηγόρης Πεντζίκης’’ - 1η Ανακοίνωση

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας και ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ eκπ@ιδευτικός κύκλος, προκηρύσσει για το έτος 2015-2016 τον 4ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης».
Ο Γρηγόρης Πεντζίκης (1945-2012) γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έζησε στη Δράμα, όπου δίδαξε ως φιλόλογος καθηγητής. Έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές, δοκίμια κριτικής, βιβλία, ενώ λογοτεχνικά και κριτικά του κείμενα έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και περιοδικά.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Κατηγορία Εφηβικού Διηγήματος
Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Λυκείου ή ΕΠΑΛ μπορεί να συμμετέχει με ένα (1) διήγημα έως έξι (6) σελίδες μεγέθους Α4, δακτυλογραφημένες με γραμματοσειρά Times New Roman 12, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.

β) Κατηγορία Εφηβικής ποίησης
Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Λυκείου ή ΕΠΑΛ μπορεί να συμμετέχει με ένα (1) ποίημα, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο τρόπο, μέχρι τριάντα στίχους, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα και να υποβληθούν σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου, όπου θα αναγράφεται και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο / Λύκειο ή ΕΠΑΛ). Εκτός από τα παραπάνω αντίτυπα απαιτείται και ψηφιακό αντίγραφο του κειμένου σε μορφή αρχείου κειμένου αποθηκευμένο σε CD με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο) του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να κλεισθούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο. Τα δύο αντίτυπα, ο μικρός φάκελος καθώς και το CD θα πρέπει να σταλούν με την αντίστοιχη ένδειξη Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος «Γρηγόρης Πεντζίκης» στη διεύθυνση: ΔΔΕ Δράμας, (γραφείο 223) Διοικητήριο, Δράμα, Τ.Κ. 66133. Στο επάνω μέρος του φακέλου αποστολής θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και οπωσδήποτε η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο / Λύκειο ή ΕΠΑΛ). Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 29η Ιανουαρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται. Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνει κατά το διάστημα 01 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2016 και όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν τον Απρίλιο του 2016. Η απονομή των Βραβείων του διαγωνισμού θα γίνει στη διάρκεια των «Ημερών Εκπαίδευσης» που διοργανώνει η ΔΔΕ Δράμας κάθε έτος με τη λήξη της σχολικής χρονιάς.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του.
Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από εν ενεργεία και συνταξιούχους εκπαιδευτικούς που αξιολογούν τις συμμετοχές εθελοντικά.

Απονέμεται κάθε έτος 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο στους διακριθέντες μαθητές/τριες Γυμνασίου / Λυκείου ή ΕΠΑΛ.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στην ιστοσελίδα http://educircle.gr/pentzikis/
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινώς στα τηλέφωνα της Δ.Δ.Ε. Δράμας 2521351223, 2521351224, 2521351225.