Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Α΄ Φιλολογικοί Αγώνες Μαθητών των Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο κολέγιο Δελασάλ

Εγκρίθηκε από το ΥΠΟΠΑΙΘ η διεξαγωγή των «1ων Φιλολογικών Αγώνων Μαθητών των Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του Ελληνογαλλικού Κολλεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» που θα διεξαχθούν το Σάββατο 2 Απριλίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Γυμνασίου-Λυκείου του Ελληνογαλλικού Κολλεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ».
Οι «1οι Φιλολογικοί Αγώνες Μαθητών των Γυμνασίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που διοργανώνει το Ελληνογαλλικό Κολλέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» απευθύνονται σε μαθητές της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Γυμνασίου των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων που ανήκουν στις Διευθύνσεις Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (Διευθύνσεις Δ.Ε. Ημαθίας, Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής).
Οι 1οι Φιλολογικοί Αγώνες θα διεξαχθούν ως τρεις (3) Διαγωνισμοί γνώσεων για μαθητές των ανωτέρω Γυμνασίων (ένας Διαγωνισμός για κάθε τάξη) ως εξής:
  • Ιστορίας για την Α΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνος Διαγωνισμού: κ. Γ. Δρογκούλας, φιλόλογος)
  • Ορθογραφίας για τη Β΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνη Διαγωνισμού: κ. Γ. Τσιφτελίδου, φιλόλογος)
  • Ετυμολογίας για τη Γ΄ Γυμνασίου (Υπεύθυνη Διαγωνισμού: κ. Αν. Ιωαννίδου, φιλόλογος)
Ο μέγιστος αριθμός των συμμετοχών για κάθε Διαγωνισμό ορίζεται στους σαράντα (40) διαγωνιζόμενους. Καμία συμμετοχή που υπερβαίνει τον αριθμό αυτό δε θα γίνει δεκτή. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική.
Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν θα μεριμνήσουν για την έγκριση συμμετοχής μαθητών, αποστέλλοντας, εγκαίρως, τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (αίτηση του Διευθυντή του σχολείου, πράξη Συλλόγου, πρόγραμμα και πίνακα συμμετοχής μαθητών) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επίσης, κάθε σχολείο που ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, δείγμα της οποίας επισυνάπτεται στη σελίδα 7 της συνημμένης προκήρυξης (αρχείο pdf), καταγράφοντας τα στοιχεία του σχολείου, μέχρι πέντε (5) - συνολικά – ονοματεπώνυμα υποψήφιων μαθητών και τα στοιχεία ενός τουλάχιστον συνοδού, γονέα ή καθηγητή. Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο «Φιλολογικοί Αγώνες» στη διεύθυνση http://www.gymlyk.delasalle.gr [Πατώντας πάνω στη διεύθυνση, βγαίνουμε στη σελίδα του Γυμνασίου-Λυκείου (όχι στην αρχική). Εκεί ο ενδιαφερόμενος θα βρει πάνω δεξιά (πάνω από την ετικέτα "Ενημέρωση του Σεπτεμβρίου") την ετικέτα "Φιλολογικοί Αγώνες" και το σήμα  των Αγώνων], και πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 29-01-2016. Εφόσον ο συνοδός-καθηγητής είναι φιλόλογος, μπορεί να δηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του στις Επιτροπές Αξιολόγησης σε οποιαδήποτε από τις τρεις φάσεις των Αγώνων στη σχετική αίτηση.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση για τη διεξαγωγή των Φιλολογικών Αγώνων (Προετοιμασία μαθητών, Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Διαγωνισμών, Επιτροπές Αξιολόγησης, Νικητές, Βραβεία), καθώς και για τους Γενικούς Κανόνες Διεξαγωγής των τριών Διαγωνισμών που αποτελούν τους 1ους Φιλολογικούς Αγώνες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους ανωτέρω αντίστοιχα Υπεύθυνους Καθηγητές Φιλολόγους, στο τηλέφωνο: 2310-673.252 (εσωτερικό 11) και στη διεύθυνση http://www.gymlyk.delasalle.gr στον σύνδεσμο «Φιλολογικοί Αγώνες». Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να φροντίζουν για την ενημέρωσή τους.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των μαθητών και των συνοδών γονέων ή/και καθηγητών τους στους εν λόγω Φιλολογικούς Αγώνες θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.