Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Προκήρυξη προγράμματος επιμόρφωσης φιλολόγων από το ΑΠΘ: «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις».