Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Προκήρυξη προγράμματος με τίτλο «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις» υπό την αιγίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ.