Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2015

Πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο η προγραμματισμένη ημερίδα για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5-11-2015 στο αμφιθέατρο του ΕΠΑΛ Πολυγύρου, ημερίδα για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας, η οποία διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων Χαλκιδικής, Μιχάλη Γεωργιάδη, σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Χαλκιδικής. 
Η ημερίδα ξεκίνησε με εισαγωγή από το Σχολικό Σύμβουλο Φιλολόγων, Μιχάλη Γεωργιάδη, ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στο θεσμικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε, ως προσκεκλημένος ομιλητής, ο Δημήτρης Μαυροσκούφης, καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., ο οποίος αναφέρθηκε στις γενικές μεθοδολογικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας, αναπτύσσοντας παράλληλα ιδέες και προβληματισμούς για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας σε συναρτηση με τη διδασκαλία της Γενικής Ιστορίας, στο πλαίσιο της σχολικής πραγματικότητας.

Η ημερίδα έκλεισε με την εισήγηση του Ιωακείμ Παπάγγελου, Δρ. Αρχαιολογίας, Χαλκιδικιώτη με βαθιά γνώση και εμπειρία στη μελέτη του αρχαιολογικού πλούτου και των ιστορικών μνημείων της Χαλκιδικής, ο οποίος κατέθεσε τις απόψεις του για την διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στη Χαλκιδική, προσφέροντας ιδέες, παραδείγματα καθώς και την απαραίτητη οριοθέτηση του χώρου που σε διάφορες ιστορικές περιόδους αναφερόταν ως Χαλκιδική με τις επιμέρους γεωγραφικές υποενότητές της.
Η προσέλευση των συναδέλφων του νομού ήταν πολύ ικανοποιητική, γεγονός που καταδεικνύει τη διάθεση και επιθυμία για επιμόρφωση, ανταλλαγή απόψεων και ανάπτυξη γόνιμου επιστημονικού προβληματισμού.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, αναγγέλθηκε επίσης η πρόθεση του Συνδέσμου Φιλολόγων Χαλκιδικής να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διοργάνωση συνεδρίου με θέμα την ιστορία της εκπαίδευσης στην Χαλκιδική καθώς και η έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού ως μέσου επιστημονικής-εκπαιδευτικής έκφρασης των φιλολόγων της Χαλκιδικής.