Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

Υλικό από την ημερίδα για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας

Επιμορφωτικό υλικό από την πρόσφατη ημερίδα για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας που πραγματοποιήθηκε στον Πολύγυρο, στις 5-11-2015, μπορείτε να κατεβάσετε από μέσω των παρακάτω υπερσυνδέσεων:

Το θεσμικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας.

Η τοπική ιστορία και η διδασκαλία της. Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα

Τοπική ιστορία