Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

'Εκθεση – σχολικό εργαστήριο ιστορίας από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και τον Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ.: «Μακεδονικό Μέτωπο (1916)»