Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Διημερίδα για τον Αριστοτέλη στην Ιερισσό με θέμα: "Ο Αριστοτέλης στην εκπαίδευση" (1&2/10/2016)


Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων από το ΙΕΠ


Οδηγίες για τα φιλολογικά μαθήματα απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Σπουδών μετά από
σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου - Οδηγίες φιλολογικών μαθημάτων Λυκείου
Οδηγίες για την Ιστορία Γυμνασίου - Οδηγίες για την Ιστορία Λυκείου
Πρόσβαση μέσω της παρακάτω υπερσύνδεσης: 


Δίνεται επίσης η δυνατότητα εμφάνισης των αλλαγών που έχουν προκύψει στα σχολικά βιβλία του 2016-2017 από την υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ Διόφαντος. 
Οι αλλαγές αυτές είναι και σε αρχείο εικόνας στο οποίο παρουσιάζεται με αντιπαραβολή η σελίδα της τρέχουσας έκδοσης (σχολικό έτος 2016 – 2017) και η σελίδα της προηγούμενης (σχολικό έτος 2015–2016).
Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκδόσεων του ΙΤΥΕ-Διόφαντος
αναρτήθηκαν οι κατάλογοι διδακτικών βιβλίων που διανέμονται για το σχολικό έτος 2016 –2017 ανά Βαθμίδα, Τάξη και Μάθημα στο menu «ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 2016-2017».
Διδακτικά βιβλία Δημοτικού - Διδακτικά βιβλία Γυμνασίου
Διδακτικά βιβλία Ημερήσιου Λυκείου - Διδακτικά βιβλία Εσπερινού Λυκείου
Διδακτικά βιβλία Ημερήσιου ΕΠΑΛ - Διδακτικά βιβλία Εσπερινού ΕΠΑΛ
Όλα τα βιβλία: