Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Επιμορφωτικό πρόγραμμα ΑΠΘ για φιλόλογους με τίτλο «Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: Γνωστικό Αντικείμενο και Διδακτικές Προσεγγίσεις»