Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

Eπιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: Δημιουργική Γραφή - Τεχνικές δημιουργίας και αξιολόγησης του μαθητικού κειμένου από τον Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. "ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ"