Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Σχετικά με τον μαθητικό διαγωνισμό Νέας Ελληνικής Γλώσσας που διοργανώνει το περιοδικό "Φιλόλογος" σε συνεργασία με τους Σ.Σ. ΠΕ02 Κεντρικής Μακεδονίας.