Κυριακή, 14 Μαΐου 2017

Διαβούλευση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας

Επιστολή σχετικά με τη διαβούλευση για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας απεστάλη από τον πρόεδρο του ΙΕΠ στους κατά τόπους Συνδέσμους Φιλολόγων, μεταξύ αυτών και στον Σύνδεσμο Φιλολόγων Χαλκιδικής. 
(Παραθέτουμε ακολούθως την επιστολή). 


Ο κλάδος καλείται, διά των κατά τόπους Συνδέσμων Φιλολόγων, να τοποθετηθεί επί του νέου σχεδίου ΠΣ, το οποίο αποτελεί τη βάση της διαβούλευσης.
Επίκειται η σύνταξη ενός κειμένου πρότασης του Συνδέσμου Φιλολόγων Χαλκιδικής σχετικά με το θέμα, για το οποίο θα υπάρξει ενημέρωση.
Μέσω της παρακάτω υπερσύνδεσης μπορείτε να διαβάσετε το σχέδιο του νέου ΠΣ για το μάθημα της ιστορίας: