Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Το πρόγραμμα του 44ου ετήσιου συνεδρίου της Π.Ε.Φ.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 44ου ετήσιου συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) το οποίο θα διεξαχθεί στην Καβάλα με ημέρα έναρξης την 9η  Νοεμβρίου  2017.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μέσω της ακόλουθης υπερσύνδεσης:

Πρόγραμμα 44ου ετήσιου συνεδρίου της Π.Ε.Φ.

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Υποστηρικτικό υλικό για τα φιλολογικά μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου - Ενημέρωση από το ΥπΠΕΘΣύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο του Υπ.Π.Ε.Θ. (Α.Π.: 156034/Δ2/20-09-2017), ενημερώνονται  οι καθηγητές που διδάσκουν φιλολογικά μαθήματα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια ότι μπορούν να βρουν χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στον ιστότοπο «Πρωτέας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Ακολουθεί ολόκληρο το περιεχόμενο του εγγράφου:


Ενημερώνουμε τις/τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ02 που διδάσκουν στα Γυμνάσια και στα Λύκεια ότι μπορούν να βρουν χρήσιμο υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στον ιστότοπο «Πρωτέας» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.
Στον «Πρωτέα» βρίσκονται αναρτημένα διδακτικά σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής και νεοελληνικής γλώσσας και γραμματείας με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων. Τα διδακτικά αυτά σενάρια καλύπτουν περισσότερο από το 30% του σχολικού χρόνου, αναπτύχθηκαν από εκπαιδευτικούς της πράξης και το καθένα από αυτά εφαρμόστηκε από δύο εκπαιδευτικούς (σε κάθε εφαρμογή παρατίθενται αναλυτικά σχόλια και τεκμήρια από τη διδασκαλία στην τάξη).
Τα συγκεκριμένα σενάρια δεν προτείνονται ως πρότυπα για εφαρμογή, αλλά ως παραδείγματα από τα οποία μπορούν να αντληθούν ιδέες, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών. Ορισμένα από αυτά δημιουργήθηκαν ή/και εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και κατά συνέπεια κάποιοι από τους δικτυακούς τόπους που αξιοποιούνται σε αυτά δεν υπάρχουν πια, μια και η φύση του διαδικτύου είναι συνεχώς μεταβαλλόμενη. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν μεταβάλλει ουσιαστικά τον χαρακτήρα και τη δομή των σεναρίων.
Τέλος τα σενάρια βρίσκονται σε βάση δεδομένων, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή μια δυναμική αναζήτησή τους (με κατηγορίες όπως οι όροι της θεωρίας που πραγματεύεται κάθε σενάριο, η ενότητα του σχολικού βιβλίου κτλ.).