Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017

Το πρόγραμμα του 44ου ετήσιου συνεδρίου της Π.Ε.Φ.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του 44ου ετήσιου συνεδρίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.) το οποίο θα διεξαχθεί στην Καβάλα με ημέρα έναρξης την 9η  Νοεμβρίου  2017.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μέσω της ακόλουθης υπερσύνδεσης:

Πρόγραμμα 44ου ετήσιου συνεδρίου της Π.Ε.Φ.