Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη 2ων Αγώνων Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Προκηρύχθηκε η διοργάνωση των 2ων Αγώνων Νέας Ελληνικής Γλώσσας, οι οποίοι είχαν πραγματοποιηθεί και πέρσι με πολύ καλή παρουσία της αντιπροσωπευτικής ομάδας του σχολείου μας. Πέρσι οι αγώνες είχαν φιλοξενηθεί, σε επίπεδο Νομού Χαλκιδικής, στο Γυμνάσιο Πολυγύρου.

Εν όψει της υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής αναρτούμε εν συνεχεία τη σχετική προκήρυξη της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας και τα λοιπά συνοδευτικά έγγραφα.