Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

«Στα μονοπάτια … της ιστορίας & των λέξεων!» - Προκήρυξη Φιλολογικών Αγώνων «ΔΕΛΑΣΑΛ»

Έχοντας λάβει έγκριση από το ΥπΠΕΘ και για τι σκέλος της Ιστορίας, το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ» ανακοινώνει παράταση έως τις 9-3-2018 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκ μέρους σχολικών ομάδων για συμμετοχή στους φιλολογικούς αγώνες με τίτλο: «Στα μονοπάτια … της ιστορίας & των λέξεων!» που θα διεξαχθούν το Σάββατο 21 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Κολεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ» και θα περιλαμβάνουν διαγωνισμούς Ιστορίας, Ορθογραφίας και Ετυμολογίας ξεχωριστά για κάθε τάξη του Γυμνασίου.
Ακολουθεί η τελευταία ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής του διαγωνισμού καθώς και τα συνημμένα σχετικά έγγραφα (Έγκριση του ΥπΠΕΘ και αναλυτική Προκήρυξη).Kαλημέρα σας από το Κολέγιο «ΔΕΛΑΣΑΛ»!

Σας αποστέλλουμε αυτό το μήνυμα, ώστε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί φιλόλογοι του σχολείου σας.

Έγκριση του Διαγωνισμού Ιστορίας 3ων Φιλολογικών Αγώνων

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχών: 09/03/2018.

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε πως τελικά θα διεξαχθούν και οι τρεις Διαγωνισμοί,  της Ιστορίας, της Ορθογραφίας και της Ετυμολογίας για την Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μέχρι και τις 09/03/2018. Επιπλέον, με δεδομένη την εισαγωγή του Διαγωνισμού Ιστορίας στους 3ους Φιλολογικούς Αγώνες, το όριο συμμετοχών ανά σχολείο και για τους τρεις διαγωνισμούς ανέρχεται πλέον στις 15 και όχι στις 10, όπως ορίζεται στη συνημμένη προκήρυξη. Σας αποστέλλουμε συνημμένα: α) την έγκριση του Διαγωνισμού Ιστορίας και β) την  προκήρυξη των 3ων Φιλολογικών Αγώνων, που συμπεριλαμβάνει και τον Διαγωνισμό Ιστορίας. 

Ελπίζουμε στην ανταπόκριση και στην υποστήριξή σας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Η Οργανωτική Επιτροπή