Τρίτη, 24 Οκτωβρίου 2017

Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή, τις κοινές και τη διαμόρφωση της κοινής νεοελληνικής.

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των ετήσιων διεθνών συνεδρίων για τη διαχρονική και διατοπική μελέτη της ελληνικής, διοργανώνει το «1ο Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή, τις κοινές και τη διαμόρφωση της κοινής νεοελληνικής» στις 3 και 4 Νοεμβρίου 2017, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του κορυφαίου γλωσσολόγου Μιχάλη Σετάτου (1929-2017), που διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου από το 1973 έως το 2017.

Στόχος του Συνεδρίου είναι να εξετάσει τα προβλήματα που συνδέονται με τη διαμόρφωση της κοινής στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες βαλκανικές χώρες, προσφέροντας μια ευκαιρία για επαναπροσέγγιση σχετικών θεωρητικών προβλημάτων και για επανεξέταση όψεων της ελληνιστικής Κοινής.

Στο Συνέδριο έχ
ουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν ως κύριοι ομιλητές οι καθηγητές Ranko Bugarski(University of Belgrade, Σερβία) και Peter Trudgill (University of Fribourg, Ελβετία), κορυφαίοι μελετητές ζητημάτων που σχετίζονται με τα θέματα του Συνεδρίου. Επίσης, θα μιλήσουν ερευνητές με διεθνή αναγνώριση και διακεκριμένη προσφορά, όπως οι David Britain (University of Bern, Ελβετία), Χριστόφορος Χαραλαμπάκης (Πανεπιστήμιο Αθηνών) κ.ά.

Συμμετοχή
Το δικαίωμα συμμετοχής έχει οριστεί στα 30€ (για φοιτητές και φοιτήτριες 10€). Το ποσό αυτό καταβάλλεται την ημέρα της εγγραφής στο Συνέδριο. Κατά τη λήξη του Συνεδρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, γρ. 418, Nέο Kτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, Α.Π.Θ.
E‐mail: greek-language-conference@phil.auth.gr
Τηλ.: 2310 997128

Περισσότερες πληροφορίεςΠρόγραμμα και Περιλήψεις

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

44o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φιλολόγων - Η Εγκύκλιος του Υπ.Π.Ε.Θ.
Πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός: «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ»

Kατόπιν θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 36/14-09-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του,  εγκρίθηκε για το σχολικό έτος 2017-2018 η γνωστοποίηση της προκήρυξης του διαγωνισμού «Πανελλήνιος μαθητικός λογοτεχνικός διαγωνισμός «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ» που προκηρύσσεται από τον Σύλλογο Αδελφότητα Γρανιτσιωτών Ευρυτανίας  «Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΜΙΧΑΗΛ» σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1) η συμμετοχή των μαθητών να είναι προαιρετική και εκτός ωρολογίου προγράμματος,
2) για τις μετακινήσεις των μαθητών να εφαρμοστούν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-022017 (ΦΕΚ 681/τ. Β΄) Υ.Α. με θέμα: «Εκδρομές-εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας»,  Άρθρο 9: «Συμμετοχή μαθητών και μαθητριών σε διαγωνισμούς, μαθητικά συνέδρια, ημερίδες και λοιπές εκδηλώσεις»  και, επίσης, να εξασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα μείνουν σε ασφαλές μέρος, 
3) να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών-μαθητών, 4) η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην Επιτροπή Αξιολόγησης των έργων να είναι προαιρετική και εκτός διδακτικού ωραρίου.


Οι όροι του διαγωνισμού θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα της Αδελφότητος www.engranitsi.gr    Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του.   Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν είτε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Αδελφότητας Γρανιτσιωτών, κ. Αλέξη Καρδαμπίκη, στο τηλέφωνο: 6937430382 είτε ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις info@erganitsi.gr  και alexis1kardabikis@gmail.com  

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών»

Tο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD υλοποιεί για το σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα: «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών».

Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές/τριες Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται παρουσίαση της  Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Κέντρου με σκοπό την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Ψηφιακή Τεχνολογία και τις μεθόδους με τις οποίες αξιοποιείται από πανεπιστήμια όπως το Harvard για τη διάδοση της γνώσης. 

Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες πρέπει  να  υποβάλουν αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:  chs.harvard.edu/dlp  και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD στα τηλ.: 752047030, 27520247040, Υπεύθυνη κ. Ματίνα Γκόγκα. 

Η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

"Φιλολογικά Βραδινά" - Εκδήλωση στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.


Διεθνές επιστημονικό συνέδριο στο Α.Π.Θ. από 19 έως 22 Οκτωβρίου 2017

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: "Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία θα πραγματοποιηθεί στο Α.Π.Θ. από 19-10-2017 έως 22-10-2017.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, μέσω της παρακάτω υπερσύνδεσης:

Πρόγραμμα διεθνούς συνεδρίου: "Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία"