Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

14ο Πανελλήνιος Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας Μαθητών Γ΄ Τάξης Γυμνασίου υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης


ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
 
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ»

   

Όροι συμμετοχής στον 14ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό  Ελληνικής Γλώσσας και Ορθογραφίας
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2015, Ώρα 10:30
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Εθνικής Αμύνης 27 & Αλεξ. Σβώλου- 546 21
Τηλ: 2310 374808 Email: k.vogdanos@thessaloniki.gr

           
            Συμμετέχουν αποκλειστικά μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης Γυμνασίου δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων όλης της χώρας.
            Η συμμετοχή γίνεται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ από το σχολείο που προτείνει τους μαθητές που θα το εκπροσωπήσουν και όχι μεμονωμένα.
Απαιτείται βεβαίωση από τον/τη διευθυντή/διευθύντρια και στοιχείο πιστοποίησης της ταυτότητας του συμμετέχοντος (ταυτότητα, πάσο), τα οποία θα έχει μαζί του ο συμμετέχων-συμμετέχουσα την ημέρα του διαγωνισμού.
            Κάθε Γυμνάσιο μπορεί να αντιπροσωπευθεί από ένα μόνο μαθητή ή μαθήτρια από κάθε τμήμα της Γ΄ τάξης.
            Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους μαθητές/μαθήτριες σχετίζονται με τη γραμματική αναγνώριση της λέξης που τους δίνεται κάθε φορά, με την ετυμολογία, την ορθογραφία, τη σημασία της και την ένταξή της σε μια περίοδο πλήρους νοήματος.
            Οι λέξεις επιλέγονται από τα σχολικά βιβλία των τριών τάξεων του Γυμνασίου και η ορθογραφία της λέξης είναι σύμφωνη μ’ αυτή της Νεοελληνικής Γραμματικής που διδάσκεται.
Η λέξη- θέμα καθορίζεται με κλήρωση (επιλέγεται από κληρωτίδα από τον ίδιο τον διαγωνιζόμενο).
            Οι απαντήσεις δίνονται μέσα σε τρία (3) λεπτά προφορικά και με αναγραφή της λέξης στον πίνακα.
            Οι διαγωνιζόμενοι αξιολογούνται από επιτροπή φιλολόγων και η απόφαση δεν επιδέχεται ένσταση.
Στο πρώτο μέρος του διαγωνισμού επιλέγονται οι 30 με την υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι προκρίνονται στο δεύτερο κύκλο εξέτασης. Τελικά επιλέγονται 10 διαγωνιζόμενοι από τους οποίους οι τρείς πρώτοι θα λάβουν οικονομικά έπαθλα με την εξής σειρά:
            1ο βραβείο: 500 ευρώ
            2ο βραβείο: 300 ευρώ
            3ο βραβείο: 200 ευρώ,
οι δε υπόλοιποι επτά θα λάβουν τιμητική διάκριση και ένα βιβλίο     
            Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα του διαγωνισμού στις 10:00 π.μ. το αργότερο και να δηλώσουν εγκαίρως την παρουσία τους στα μέλη της επιτροπής αποδεικνύοντας την ταυτότητά τους με το πάσο ή βεβαίωση του σχολείου τους.