Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Ανοικτή επιστολή διαμαρτυρίας της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολογων (Π.Ε.Φ.) για την ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας