Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

H  χρήση του συνδέσμου που ακολουθεί  παρέχει πρόσβαση σε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό για τον Αριστοτέλη (μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος και Σχολικές Δραστηριότητες).