Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες.